Θεωρία - Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής - Κριτήρια αξιολόγησης [Γ΄ Γυμνασίου]

Θεωρία - Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής - Κριτήρια αξιολόγησης [Β΄ Γυμνασίου]

Θεωρία - Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής - Κριτήρια αξιολόγησης [Α΄ Γυμνασίου]

Αρχαία Ελληνική γλώσσα [Β΄ Γυμνασίου] τ.Β΄

Ηροδότου Ιστορίες [Α΄ Γυμνασίου]

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας [Α΄ Γυμνασίου]

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα [Γ΄ Γυμνασίου]

Ομήρου Οδύσσεια [Α΄ Γυμνασίου]